Profil

- vznik živnostenského oprávnenia 20.07. 1992, spis.číslo: 1992/02415/0000
- vznik Remos s.r.o. č. 5907/2, Palackého 31, rok 1993
- zápis viacerých odborných oprávnení v komore stavebných inžinierov. Od roku 1996
- t.č. zmluvných a stálych pracovníkov na stavbách, 45-60 stálych pracovníkov.
- stavby a rekonštrukcie hál. T.č. TOS Trenčín.
- výstavba rodinných domov od základu a odovzdanie do užívania v roku 1992-99 je 23 domov, 2 výrobné haly v Trenčíne a okolí, Pezinok, Bratislava.
- prezentácia poplastovaného pletiva v roku 1995 v Pezinku ako začiatok predaja a výroby na Slovensku.
- ďalej ako odborný poradca v stavebníctve
- firma pod názvom MoDoM – Chlebana Ján pokračuje až do tohto času, výstavba rodinných domov a stavebných prác. T.č. spolupracuje s ďalšími firmami ako
  ♦ MTO Kovospol s.r.o., Kúty 1, Trenčín
  ♦ Adves s.r.o. Zlatovská 27, Trenčín
  ♦ HUDY special s.r.o., Trenčín
  ♦ Sestav s.r.o. Ilava
  ♦ Stavmat IN s.r.o., Trenčín
  ♦ Stavivá Trenčín
  ♦ JAMTES-MIHO s.r.o. Žilina
  ♦ Seko
  ♦ MONKAS s.r.o., Nitra
  ♦ Fenestra s.r.o., Zlaté Moravce
  ♦ MPL Stavro, Trenčín
  ♦ Firestnova s.r.o., Trenčín
  ♦ Architektonická kancelária „Tematické Domy“

- a zaoberá sa viacero ďalšími v živej spolupráci
- firma ako spoločnosť, MoDoM s.r.o., Okružná 31, v tejto dobe pracuje pre zmluvné spoločnosti
- inžiniering, a dodávateľských prácach na väčších ENVIRO projektoch v spolupráci s ďalšími firmami.
- t.č. sa firma zaoberá zabezpečovaním projektov a realizácie recyklačnej haly, a rekonštrukcie administratívnej budovy
- spoločnosť zabezpečuje viacero rekonštrukcii RD, a výstavby nových RD, od zadania projektu a realizáciu danej objednávky.
- Spoločnosť v roku 2011-2012 odovzdala dva rodinné domy – bungalov, na novovybudovanej ulici J.Prháčka v Zlatovciach, a spoločnosť spolupracovala aj na iných stavbách na tejto ulici, realizáciou spevnených plôch atď, rodinný dom v Trenčíne-Kubrá, základovú platňu pod drevodom – Trenčianska Teplá, spevnené plochy a ploty Trenčín ul. Kúty. Prestavby bytových jadier v Trenčíne a v okolí, komplexné rekonštrukcie bytov – Trenčín Sihoť,
- V roku 2012, September, spoločnosť zahájila realizáciu výstavby Skladovej haly na ulici Kasárenská v areáli firmy MTO Kovospol s.r.o. Do konca roku sa ukončili realizácie spevnených plôch vo výmere 630m2 a podporné pätky na ukotvenie oceľovej konštrukcie Skladovej Haly.

Kontakt

Modom s.r.o
Okružná 31
911 05 Trenčín

Tel.: +421 904 912 255
info@modomsro.sk

Partneri

tematicke domy

Dodávatelia

baumit Bramac Xella MPL Schiedel Premac Porotherm Velux